Katolicki Dom Kultury EDEN

            
Historia KDK EDEN sięga roku 1994. Ks. Proboszcz Bogdan Markiewicz udostępnił Stowarzyszeniu stary budynek ( przedwojenna stajna parafii ), w którym dawniej w dwóch salach prowadzono katechezę dzieci i młodzieży, na piętrze mieszkały siostry zakonne. Po przystosowaniu pomieszczeń do nowej funkcji i wyposażeniu w niezbędny sprzęt ( ławki i stoliki otrzymalismy od Parafii) w historii budynku rozpoczął się nowy rozdział. Zakupiliśmy kilka komputerów, sztalugi, podręczniki oraz wiele potrzebnych rzeczy, które są niezbędne, aby taka instytucja mogła funkcjonować. Pieniądze Koło SRK pozyskało dzięki organizacji środowiskowej, integracyjnej imprezy - I DNI Bieżanowa. Impreza okazała się dochodowa i pomocna dla inicjatywy powołania osiedlowej placówki kulturalnej. Rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne: nauka obsługi komputerach, nauka gry na organach i gitarze, zajęcia plastyczne, nauka języka angielskiego, niemieckiego oraz włoskiego, kursy przygotowawcze do egzaminów do szkół średnich. Równolegle Koło prowadziło zajęcia sportowe na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 124, siłowni w KS "Bieżanowianka" oraz aerobik z elementami rehabilitacji w auli kościoła. Teatrzyk Edenu wystawił swoje pierwsze przedstawienia na scenie auli, do której zakupiliśmy reflektory i sceniczne kotary. W dużej sali na parterze rozpoczęły się zajęcia opiekuńcze. Zakupiliśmy stół do bilarda, tenisa stołowego, piłkarzyki, szachy oraz wiele gier planszowych. Dzieci i młodzież pod fachową opieką spędzała swój wolny czas. W późniejszym okresie uczestnicząc w konkursie grantowym Stowarzyszenie otrzymywało dofinansowanie z Urzędu Miasta Krakowa. W jednym z pomieszczeń miał swoje filialne biuro Poseł Kazimierz Kapera, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej. Katolicki Dom Kultury dobrze wpisał się w Osiedle Bieżanów. Koło wspiera w jego prowadzeniu Ks.Proboszcz Bogdan Markiewicz, parafia pokrywa część kosztów za media. KDK EDEN jest ostoją działań Stowarzyszenia. jest też niemałym wyzwaniem finansowym i obowiązkiem. Sala główna EDENU służy mieszkańcom i parafianom na spotkania.
W czasie wakacji i ferii prowadzimy akcję "Lato i zima w mieście" dla dzieci, których rodziców nie stać na wyjazdowe formy wypoczynku. W ich trakcie są wyjazdy na basen, lodowisko, wycieczki autokarowe oraz ciekawe zajęcia i zabawy. Opiekunowie są wolontariuszami.
Prowadzimy akcje dożywiania. Są to drożdżówki, ciasto, napoje a dawnej nawet obiady opłacane w szkołach, do których uczęszczają nasi podopieczni z rodzin niezamożnych i patologicznych.
W Domu Kultury miały miejsce wystawy: "Kapliczki Krakowa", "Kościoły i kamienice Krakowa", "Smakowanie świata" i wystawa malarska bieżanowskiej artystki, Łucji Kłańskiej -Kanarek i wiele innych, których slad odnajdziemy w Archiwum strony internetowej
Organizujemy konkursy literackie, plastyczne, piosenkarskie, szopek krakowskich, recytatorskie z atrakcyjnymi nagrodami, często ofiarowanymi przez darczyńców. Tradycyjnie co roku zapraszamy dzieci z rodzin niezamożnych na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Dzieci otrzymują paczki ze słodyczami, zabawkami i artykułami spożywczymi sfinansowanymi ze środków Koła. W roku 1998 i 2016 roku przeprowadziliśmy remont kuchni, a w 2001 roku wspólnie z Parafią remont dużej sali świetlicowej. Ponad pół roku w Domu Kultury funcjonowała Kawiarenka Internetowa. Dwukrotnie wzbogaciliśmy uroczystości odpustowe we wrześniu imprezą "Pożegnanie lata w Edenie". Były to koncerty zespołów religijnych, występy trębaczy grających pieśni Maryjne, konkursy dla dzieci i całych rodzin, aukcje prac dzieci wykonanych na zajęciach w Edenie i na kolonii.
Do czasu powołania domu kultury w dworze po rodzinie Czecz, był jedyną placówką tego typu w osiedlu. Jego rola jest nieco ograniczona, niemniej zajęcia, korepytycje, spotkania, prelekcje odbywaja sie nadal. Dyżury od 16 do 18 od poniedziałku do piątku podczas zajęć pełnią członkowie Stowarzyszenia
Historia KDK EDEN jest także opisana w pozycji ksiażkowej "Nasze świadectwo" . Na wielu fotografiach wielu dojrzałych dziś biezanowian odnajdzie sie na fotografiach sprzed lat. Plik pdf do pobrania ze strony.Uwaga:
Zapraszamy do organizacji imprez okolicznościowych, z możliwością użytkowania kuchni. Na piętrze funkcjonuje Mały Dom Pielgrzyma - baza noclegowa, z której korzystają najczęściej rodzice dzieci ze szpitala w Prokocimiu ( tel 699720931 ).