POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI -
Z okazji nadchodzących Swiąt Bożego Narodzenia Zarząd Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Starym Bieżanowie składa wszystkim osobom wspierającym Katolicki Kultury EDEN najlepsze życzenia pomyślności, szczęścia oraz wiele radości, a w Nowym 2011 Roku sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Istniejemy już 17 lat. Bez życzliwosci i wsparcia wszystkich naszych przyjaciół nie byłoby to mozliwe.


Mikołaj w Bieżanowie
4 grudnia 2010 roku wieczorem do EDENU przybył św Mikołaj ze swoim orszakiem. Cierpliwie czekało na niego ponad 30 - ro grzecznych dzieci i również grzecznych rodziców. Dzieci zostały obdarowane zabawkami i słodyczami. Wykazały się dużą znajomością modlitw i form grzecznościowych. Po wręczeniu upominków Sw Mikołaj ruszył do domów. Tam też czekali na niego mali bieżanowianie! więcej

OBCHODY SWIĘTA NIEPODLEGŁOSCI
Tradycyjnie SRK wzięło udział w Swięcie Niepodległości. Laureaci pierwszych Konkursu Recytatorskiego miejsc recytowali swoje wiersze w czasie apelu poległych, pod pomnikiem poległych bieżanowian w dniu 11 listopada, po Mszy Swiętej w kościele Narodzenia NMP w Starym Bieżanowie. więcej


KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ
W dniu 9 listopada 2010 roku w Katolickim Domu Kultury Eden odbył się Konkurs Poezji Patriotycznej zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z okazji 92 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległosci. W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 124 oraz XXV Liceum Ogólnokształcacego. Jury w składzie: Marta Biernat (nauczyciel SP 124), Barbara Kumon (nauczyciel SP 124), Stanisława Piotrowska (przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich) oceniało uczestników w trzech kategoriach wiekowych: klasy O-III, IV-VI oraz licealiści. W czasie jurorskich obrad p. Stanisław Kumon grał na pianinie, a cała sala śpiewała pieśni patriotyczne. więcej


Pierwsze powakacyjne spotkanie SRK miało miejsce w środe 1 września. Omawialiśmy realizację wakacyjnych dzieł tj Koloni w Swinoujściu i Lata w mieście oraz plan działań Edenu w bieżącym roku szkolnym. Miłym akcentem spotkania była relacja z życia Polonii w USA p.Krystyny Czyszczoń, bieżanownianki od 20 lat mieszkającej na Florydzie. To było miłe doświadczenie. Pozdrawiamy AMERYKĘ i wszystkich Polaków. więcej


Wycieczka do Wrocławia Pocztamu i Berlina.Stało się zwyczajem, że Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na zakończenie wakacji organizuje wyjazd do jednej z europejskich stolic. W ubiegłym roku pielgrzymowalismy do Wilna, w tym do Berlina. Po drodze oczywiście Wrocław i przeżycie dnia, ogladanie Panoramy Racławickiej. więcej


Lato w mieście czyli EDENIE. SRK prowadziło zajęcia od 2 do 27 sierpnia.Uczestniczyło w nich około 20 dzieci z Bieżanowa i spędzajace wakacje w Bieżanowie.Były atrakcyjne wycieczki, konkursy, zawody sportowe. Wszystkie dzieci były zadowolone z zajęć, miło spędzonego czasu i poznania nowych przyjaciół. Specjalne podziękowania należą się pani Prezes SRK Annie Leszczyńskiej Lenda. więcej


Kolonia w Swinoujściu. Wzięło w niej udział ponad 100 uczestników. Był to wspaniały efekt XVII Dni Bieżanowa , hojności darczyńców i wszystkich, którzy kupili losy na święcie osiedla. Siedemnaścioro dzieci otrzymało dofinansowanie do wyjazdu. Podziękowania należą się też wspaniałym wychowawcom tj p.Marcie Birnat, Annie Swiątek, Sylwi Abrachimowicz, Paulinie Mol, Patrycji Gruszce, Betinie Bogacz, pielęgniarce Anicie Chmurze i ratownikowi Słowomirowi Górze. więcej


Kolejne XVII Dni Bieżanowa trwały ponad dwa tygodnie. Wszystko z powodu pogody i poważnych podtopień Bieżanowa. Występy estradowe przesunięto z 23 maja na 6 czerwca na tereny SP 124. Więcej w katalogu XVII Dni Bieżanowa
WERNISAŻ WYSTAWY

19 maja 2010 r. w Domu Kultury Dwór Czeczów miało miejsce otwarcie wystawy BIEŻANÓW HISTORYCZNY - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOSĆ. Wystawa powstała z inicjatywy Stowarzyszenia. Na wystawę, której otwarcie odbyło się 19 maja składają się zbiory fotografii starego i współczesnego Bieżanowa, pamiątki rodzinne Domu Czeczów, właścicieli majątku w Bieżanowie, zbiory prywatne. Współczesne czasy widzimy na udokumentowanych zdjęciami kolejnymi Dniami Bieżanowa, konsekracją nowego koscioła czy budową kaplicy na Złocieniu. Wernisażowi wystawy towarzyszyła multimedialna prezentacja widokówek Starego Bieżanowa ze zbiorów Marka Sosenki. Na uwagę zasługują też notki biograficzne o przedstawionych postaciach. Wzruszają wiersze pisane przez młodego, tragicznie poległego Henryka Czecza. Fotografią towarzyszą dwa piękne płótna; portret Karola Czecza de Lindewald, Marszałka Wielickiego oraz portret owalny jego pięknej żony Aurelii ( zbiory udostępnione przez Stanisława Czecza). Ciekawą jest księga pamiątkowa Zakładów Przemysłowych Bieżanów S.A. Fabryki Drożdży i Spirytusu i płyta gramofonowa Chóru Włościańskiego ( ze zbioru M.Sosenki). Bogatą kolekcję pamiątek z okresu II wojny Swiatowej przedstawiła Szkoła Podstawowa 111, piękne historyczne zdjęcia przypominają historię SP 124, cenny materiał z czasów tzw. Ochronki . udostępniło bieżanowskie Przedszkole Nr 135. Jest także proporzec Stowarzyszenia Patriotycznego im. A. Chojnackiego prezentowany podczas uroczystosci patriotycznych. Choć zdjęcia i pamiątki nie są eksponowane chronologicznie, to mogą być przekrojową historią Bieżanowa. Zdjęcia , szczególnie te z początku ubiegłego wieku, każą nam się zastanowić nad historiš wsi i jej mieszkańców. Przecież życie zmieniło się przez ten czas diametralnie, a krajobraz? Większość miejsc można jednak dziś bez problemu rozpoznać. Można także wyjść z rozważaniami w przyszłość, jaki ślad odciśniemy na osiedlu my, współcześni mieszkańcy? Ile pamiątek zachowamy dla pokoleń, albo ile pokażemy innym. Idąc na wystawę warto pamiętać, że niektóre zdjęcia ujrzały światło dzienne po raz pierwszy. Wiele podobnych zbiorów czeka na odkrycie. Szczególnie że za dwa lata obchodzimy 800 lecie powstania osady Bieżanów. Ciekawe jest odkrywanie historii. Polecamy tę wystawę wielu osobom: dzieciom i młodzieży, miłośnikom fotografii i historii, wszystkim, którzy chcą zobaczyć, jak wyglądał Bieżanów wiele lat temu. SK więcej


NASI JUBILACI NIECH ŻYJA

Ważną i bardzo ciepłą uroczystością rokrocznie organizowaną przez SRK z okazji Dni Bieżanowa był Jubileusz Sakramentu Małżeństwa srebrnych i złotych Jubilatów. Na sobotniej uroczystej Mszy św. 12 par odnowiło małżeńskie ślubowanie, przyjęło błogosławieństwo. Okolicznościowe dyplomy z życzeniami, podpisane przez Kardynała Stanisława Dziwisza, wręczył parom Ks. Proboszcz Bogdan Markiewicz. Obecne były rodziny jubilatów. Msze świętš ubogaciło Ave Maryja w wykonaniu młodego barytona Piotra Kumona. Dodatkowym miłym akcentem tej uroczystości był poczęstunek w auli z szampanem i obowiązkowym tortem ( dar znanego cukiernika Piotra Michałka ) oraz występy artystyczne. Sto lat zaintonował gość Stowarzyszenia Makino Aleksander Kobyliński. Nie obyło się bez przyśpiewek dedykowanych szczególnie złotym Jubilatom. Usłyszeliśmy także wiele przebojów artysty ( m.innymi Ludwinowskie tango, Któż wypowie Twoje piękno Krakowie prastary ). SK więcej


Stowarzyszenie zaprasza mieszkańców Dzielnicy XII i Krakowa na siedemnste spotkanie z cyklu Dni Bieżanowa.Z uwagi na powódz w osiedlu występy estradowe przeniesiono z 23 maja na 6 czerwca. Program w załączeniu. więcej
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
10 kwietnia 2010 roku, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Małżonka Prezydenta Maria Kaczyńska oraz członkowie polskiej delegacji i załoga samolotu.
Polecieli złożyć hołd ofiarom, złożyli ofiarę życia w hołdzie...
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie!


...przeleciał ptak przepływa obłok,
upada liść kiełkuje ślaz,
i cisza jest na wysokościach,
i dymi mgłą smoleński las...
Zbigniew Herbert/ Guziki więcej


Wielkanoc 2010 i Grób Pański
Wielkanoc to także budowa grobu Chrystysa. W tym toku było to dzieło Stowarzyszenia. Niemymi Swiadkami Miłosci ZBAWICIELA były dodatkowe dwa groby, a właściwie ich wierne kopie. Pierwszy to grób Jana Pawła II, drugi Ks Jerzego Popiełuszki. więcej


DZIECI I MŁODZIEŻ PAMIĘTAJA O OJCU SWIĘTYM

29 marca 2010 r. w Katolickim Domu Kultury EDEN odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego Poezja Ojca Sw . Jana Pawła II i o Ojcu Swiętym. W konkursie wzięło udział ponad 60 uczniów , reprezentantów trzech szkół środowiskowych SP Nr 24, 111 i 124 a także grupka dzieci pięcio i sześcioletnich. Wszyscy starali się najładniej jak potrafili oddać w recytowanych utworach słowa miłości, przywišzania, uznania, żalu i tęsknoty za ukochanym Ojcem Swiętym. Niektórzy uczestnicy recytowani własne wiersze. Wśród utworów często rozbrzmiewały też pełne zadumy i refleksji i miłści wersy Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II. Jury w składzie : Anna Leszczyńska-Lenda, siostra Celina Romanowska i Barbara Kumon miało poważny problem, aby spośród kilkudziesięciu recytatorów wybrać laureatów konkursu. Z tego właśnie powodu obrady przedłużały się, a w sali, gdzie oczekiwały dzieci i rodzice, rozbrzmiewały słowa pieśni, które najbardziej ulubił sobie ukochany Papież. Zdobywcami dyplomów, nagród i wyróżnień zostali: Grupa najmłodsza: Iza Dyduła - lat 6 i Bartosz Godula - lat 5 (wyróżnienia) Uczniowie kl. I-III: I miejsce Zuzanna Godula -SP Nr 124 II miejsce Jakub Abramowicz -SP Nr 111 III miejsce Adam Miasko -SP Nr 24 Wyróżnienia: Jakub Godula -SP Nr 124, Szymon Rothvregel -SP Nr 24, Anna Sepielak -SP Nr 24 Uczniowie kl. IV-VI: I m. Katarzyna Michałek SP Nr 124 II m. (ex aequo) Anna Lewińska SP Nr 124 i Maria Bober SP Nr 24 III m. Emilia Krężelak SP Nr 111 Wyróżnienia: Anna Oleszko -SP Nr 124 Anna Przędzik -SP Nr 24, Kinga Gorszkow -SP Nr 24, Monika Dębkowska -SP Nr 24. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne nagrody pocieszenia. Cieszymy się, że rodzice uczniów , pokolenie Jana Pawła II zachęcajš i wspierajš swoje pociechy w tych jakże pięknych i wzruszajšcych poetyckich zmaganiach, oddajšcych cześć, szacunek i przywišzanie do Wielkiego Polaka i wspaniałego następcy na Piotrowym tronie. Zachęcamy do udziału w następnych edycjach konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Barbara Kumon więcej


FERIE NA ŻYWIECCZYZNIE W dniach od 16 do 23 stycznia grupa 54 dzieci i młodzieży wraz z wychowawcami udała się na ferie do Soli k/Żywca, aby pojezdzić na nartach. To już po raz dziewiąty Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Parafii Bieżanów zorganizowało podobny, aktywny wypoczynek. Czas ten grupa spędziła w Domu Wczasów Dziecięcych, gdzie przyjęła nas bardzo miła obsługa. Uczestnicy obozu codziennie jezdzili na nartach na stoku Skalanka, gdzie do dyspozycji były 3 wyciągi. Początkujący narciarze pod okiem instruktora szybko opanowali tajniki jazdy na nartach i już do końca samodzielnie szusowali po stokach. Snowbordziści wybierali trudniejszą trasę, trochę oblodzoną i więc nie obyło się bez upadków. W środowy wieczór odwiedził nas przemiły gość, muzyk góralski, gwiazda programu "Mam talent" Jacenty Ignatowicz. Zachęcał nas do nauki gry na różnych instrumentach, nawet na liściu i pile. W trakcie wyjazdów autokarowych, pilotka zapoznała nas z historią i geografią ziemi żywieckiej. Uczestnicy obozu zwiedzili z przewodnikiem zamek w Żywcu, gdzie mieszka od 2001 roku ostatnia arcyksiężna z żywieckiej linii Habzburgów. W Zwardoniu, w pięknym ośrodku wczasowym kąpaliśmy się i przeprowadziliśmy zawody pływackie. Zwyciężyły w nim siostry Ania i Ola Biernat, zawodniczki klubu "Korona". Miłym przeżyciem był kulig, ognisko i pieczenie kiełbasek, a następnie powrót w blasku pochodni przy śpiewie piosenek obozowych. W niedzielę grupa uczestniczyła w Mszy św. w pięknym parafialnym kościele i modliła się przy tradycyjnej góralskiej szopce. W godzinach popołudniowych i wieczornych obozowicze także nie próżnowali. Rozegrano mnóstwo konkursów ( szachy, warcaby, skoczki, czystości, języka angielskiego, piłkarzyki, scrabble, tenis stołowy, plastyczny, taneczny i fryzur ). Zwycięzcy zostali obdarowani licznymi dyplomami i nagrodami od naszych wspaniałych bieżanowskich sponsorów. Panie kucharki spisały się na medal, posiłki były smaczne, obfite, z owocowymi podwieczorkami. W cišgu każdego dnia było tak dużo zajęć, że nie wystarczyło czasu na wydanie kieszonkowego. Dopiero w przedostatnim dniu dzieci zakupiły drewniane, ekologiczne pamiątki z Soli. Należy pochwalić uczestników zimowiska, gdyż byli uczynni i pomagali sobie na wzajem. Opiekę nad dziećmi sprawowały panie: Jadwiga Puto, Marta Biernat, Dorota Dobrzyńska, Sylwia Archimowicz. Składami Im serdeczne podziękowanie, że ofiarowały swój czas dla dzieci. Anna Leszczyńska - Lenda kierownik obozu więcej


Pierwsze styczniowe spotkanie Koła poświęcone było problematyce bożonarodzeniowej. W głębszym wniknięciu w tajemnicę Narodzenia Pańskiego pomagał nam opiekun ks. Proboszcz Bogdan Markiewicz. Było też spiewanie kolęd i zyczenia dla solenizantów, dwóch Danut i Juliana. Oby Nowy Rok był owocny! Za kilka dni dzieci z Bieżanowa jadą na ferie. Dobrego wypoczynku i szcześliwego powrotu więcej


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zorganizowało w swięto Trzech Króli 6 stycznia opłatek dla wszystkich grup parafialnych. Życzenia dla wszystkich po podsumowaniu roku 2009 złożył ksiądz proboszcz Bogdan Markiewicz. Jak zwykle nie obyło się bez wspólnego kolędowania. więcej